Begrafenis- en crematievereniging

De Laatste Eer

Klazienaveen

Belangrijke mededeling aan onze leden (8 juli 2022)

Bel bij een overlijden
dag en nacht bereikbaar
0800 – 0 24 25 26

Wat doe je bij een overlijden?

  • Neem contact op met de huisarts.
  • Dat hoeft alleen als iemand thuis overlijdt.
  • Gebeurt dit in het ziekenhuis of andere instelling, dan wordt de huisarts van daaruit automatisch geïnformeerd.
  • Neem bij een sterfgeval op reis contact op met de alarmcentrale van de reisverzekering.
  • Neem bij een overlijden door een ongeval contact op met de verzekeringsmaatschappij.
  • Neem contact op met de uitvaartverzorger van de uitvaartvereniging waarvan de overledene lid is.
  • Check of er een uitvaartverzekering is afgesloten en zo ja, leg de polis daarvan klaar.
  • Check of er een testament of een codicil/wilsbeschikking is.
  • Check of er een lijst is met laatste wensen.
  • Leg het trouwboekje en/of een geldig identiteitsbewijs klaar.

Over ons

begrafenis crematie vereniging klazinaveen

Een familielid of vriend verliezen is al moeilijk genoeg. Juist op dat moment moet er veel geregeld worden in een korte tijd. Het is daarom goed om deze zware taak over te laten aan anderen. Onze vereniging zorgt er, samen met de nabestaanden en de uitvaartleider, voor dat de uitvaart op een respectvolle wijze wordt uitgevoerd.

De vereniging is opgericht in 1924 en heeft tot doel de erfgenamen van een overleden lid de praktische zorg uit handen te nemen en tegemoet te komen in de financiële lasten van een uitvaart. Wij verzorgen condoleances, begrafenissen en crematies.

Wij bezitten een eigen aula aan het Van Echtenskanaal N.Z. 114 te Klazienaveen. Deze zaal is geschikt voor circa 100 personen. Achter de aula bevindt zich de algemene begraafplaats.

Wij werken met eigen deskundig opgeleid personeel en voor bepaalde diensten huren wij personeel in. De Laatste Eer is een vereniging zonder winstoogmerk. We werken voornamelijk met vrijwilligers waardoor de contributie een stuk lager is dan de premie bij een uitvaartverzekeraar.

Kapel De :Laatste Eer

Onze Diensten

De dood is iets waar je misschien liever nog niet over praat. Toch is het verstandig om hierover na te denken. Je maakt het voor je nabestaanden namelijk een stuk gemakkelijker wanneer jij je zaken goed geregeld hebt.

Bij De Laatste Eer Klazienaveen heb je de keuze uit 3 verschillende pakketten. Zo ontvang je bijvoorbeeld een ledenvergoeding van €2.000 bij een contributiebedrag van € 50,-* per jaar. De contributie mag je betalen per kwartaal, halfjaar of jaar.

Vanaf het jaar waarin een lid 19 jaar wordt, kan gekozen worden uit de volgende pakketten. Instappen tot 25 jaar gratis. Wordt u op een latere leeftijd lid van onze vereniging of u wilt overstappen op een ander pakket, dan dient er een extra bedrag (inkoopsom) betaald te worden.

De contributie loopt van 01-01 tot en met 31-12. Opzeggen kan voor 31 december. Doet u dit na deze datum dan wordt u geacht nog een jaar contributie betalen.

Artikel 5 Huishoudelijk reglement De Laatste Eer Klazienaveen

a. Verstrekt de vereniging in het geheel geen diensten dan betaalt de vereniging in principe geen vergoeding. Van deze bepaling kan evenwel worden afgeweken indien het overleden te ver van het werkgebied woonachtig was en het bestuur dientengevolge uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het verrichten van diensten door derden. Indien om welke reden dan ook geen gebruik wordt gemaakt van een of meer diensten van de vereniging en daarvoor door het bestuur uitdrukkelijk toestemming is gegeven, kan de vereniging een vergoeding betalen voor de in de plaats van de diensten der vereniging genoten diensten in verband met de uitvaart, evenwel slechts indien de nota’s van de betreffende diensten worden overlegd. de vergoeding zal niet hoger zijn dan het bedrag dat deze diensten aan kosten voor de vereniging zouden hebben meegebracht en zal het bedrag als bedoeld in artikel 4 lid i derhalve niet kunnen overtreffen.

b. Het uitvoeren van een uitvaart van een overleden lid, niet woonachtig in het werkgebied van de vereniging, kan door de vereniging nochtans worden verzorgd, zulks ter beoordeling van het bestuur en tegen betaling van eventueel extra te maken kosten.

c. Met instemming van het bestuur kan door of ten behoeve van niet-leden van de diensten der vereniging gebruik worden gemaakt tegen een door het bestuur vast te stellen kostprijs.

* Thuiswonende kinderen zijn, tot het jaar waarin zij 19 jaar worden, gratis en vallen binnen Pakket 1.

Pakket 1

U ontvangt een tegemoetkoming in de kosten voor begraven of cremeren van €2.000,00. De contributie voor dit pakket bedraagt €55,60,- per jaar p.p. levenslang.

 

begrafenis crematie vereniging klazinaveen

Pakket 2

U ontvangt een tegemoetkoming in de kosten voor begraven of cremeren van €4.000,00. De contributie voor dit pakket bedraagt €111,20,- per jaar p.p. tot het jaar waarin u 69 jaar wordt. Daarna betaalt u een bedrag van €30,- per jaar p.p. voor registratie en administratiekosten.

Pakket 3

U ontvangt een tegemoetkoming in de kosten voor begraven of cremeren van €6.000,00. De contributie voor dit pakket bedraagt €166,80,- per jaar p.p. tot het jaar waarin u 69 jaar wordt. Daarna betaalt u een bedrag van €30,- per jaar p.p. voor registratie en administratiekosten.

Begrafenis-en-crematie-vereniging

Onze uitvaartvereniging werkt zonder winstoogmerk en voornamelijk met vrijwilligers. Door het betalen van contributie heb je recht op een (gedeeltelijk) betaalde uitvaart. Wij verzorgen dan de uitvaart en de daarbij behorende verplichtingen. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering. Voor het betalen van de contributie kunt u ons machtigen om de contributie te laten incasseren van uw betaalrekening.

U kunt kiezen uit betaling per kwartaal, per halfjaar of per jaar. Bij gespreide betaling is incasso verplicht. Wenst u geen automatische incasso, dan komt er €3,00 administratiekosten bij. 

Contact & route

Bezoekers van de aula worden verzocht de auto te parkeren bij de oude ingang van de begraafplaats. Zie bewegwijzering.

Telefoonnummers:

Bij een overlijden:
0800 – 024 25 26

Beheerder aula:
M. Kroesen
06 – 50 49 00 49

Penningmeester/Ledenadministratie:
S. C. Schonewille-Koster
06 – 51 93 80 32

Voor adreswijzigingen en aanmeldingen van nieuwe leden kunt u een brief of e-mail sturen naar:

“De Laatste Eer”
Langestraat 49-I
7891GC Klazienaveen
E-mail: leden@delaatste-eer.com

Bellen kan ook, op: 06 – 51 93 80 32
Of klik op de knop:

De Laatste Eer

Van Echtenskanaal N.Z. 114
7891 AE Klazienaveen

KvK: 4036136
E-mail: leden@delaatste-eer.com
Tel: 06 – 51 93 80 32

Aula begafenis crematie vereniging

Onze aula

Beheerder Aula:
mevr. M. Kroesen
0591 – 31 50 60
06 – 50 49 00 49