Privacy beleid

De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij, “De Laatste Eer” , gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en verwerken deze volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars. In deze Gedragscode zijn regels van de AVG specifiek uitgewerkt voor verzekeraars. De tekst van deze Gedragscode kunt u downloaden op de website van het Verbond van Verzekeraars.

Deze verklaring beschrijft in het kort welke persoonsgegevens wij verwerken en met welk doel. Ook beschrijven we aan wie we de persoonsgegevens verstrekken, wat uw rechten zijn en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • het beoordelen van en het accepteren van u als toekomstige klant;
 • het uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten;
 • het afhandelen van vragen en klachten;
 • het aanmelden voor evenementen;
 • het meedoen aan acties of een poll;
 • voor klantonderzoek om onze dienstverlening te verbeteren;
 • informeren van (mogelijke) klanten over onze producten en diensten;
 • nabestaanden informeren over de uitvaart;
 • de uitvaart vorm te geven;
 • het personaliseren van content op onze websites;
 • werving van kandidaten voor vacatures;
 • werving van kandidaten om franchisenemer te worden;
 • profilering zodat wij (toekomstige) klanten gepaste aanbiedingen kunnen doen en/of onze websites op maat kunnen maken voor de bezoekers. Hierbij maken wij ook gebruik van openbare gegevens en gegevens van derden. Voorwaarde is dat de persoon van wie de gegevens zijn, hiervoor toestemming heeft gegeven;
 • wetenschappelijk onderzoek, statistisch onderzoek en marktonderzoek waarbij we extra gegevens van externen kunnen gebruiken. Voorwaarde is dat dit openbare gegevens zijn of dat de persoon van wie deze gegevens zijn, toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens aan andere partijen door te geven.

Bij het beoordelen van en het accepteren van klanten gebruiken we de persoonsgegevens van deze klanten ook voor geautomatiseerde besluitvorming. Op basis van de door u ingevulde (medische) vragenlijst en uw geboortedatum wordt geautomatiseerd bepaald of u in aanmerking komt voor de door u aangevraagde verzekering en zo ja, tegen welke premie.

Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens?

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden zonder voorafgaande ondubbelzinnige toestemming van u, tenzij dit vanuit de wet moet. Derde partijen kunnen voor ons verwerkingen doen op basis van een verwerkersovereenkomst. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere dan de hiervoor genoemde derde (commerciële) partijen die de persoonsgegevens voor eigen doeleinden gebruiken. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derde partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Als wij gebruik maken van Google Analytics en sociale netwerken is het mogelijk dat uw persoonsgegevens wel buiten de EER komen.

Recht van inzage, correctie, beperking, gegevenswissing, recht op gegevensoverdraagbaarheid en recht van bezwaar

Heeft u een relatie met De Laatste Eer? Dan heeft u de volgende rechten:

 • Recht van inzage: uw gegevens bij ons opvragen.
 • Recht van correctie: uw gegevens laten veranderen als die niet kloppen.
 • Recht van beperking: het gebruik van uw gegevens tijdelijk beperken. Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft gemaakt tegen gebruik van uw gegevens.
 • Recht van verwijdering: uw gegevens laten verwijderen. Het kan voorkomen dat wij uw gegevens niet kunnen verwijderen, bijvoorbeeld omdat wij uw gegevens nog nodig hebben of om ons aan een wet te houden.
 • Recht op overdraagbaarheid: uw gegevens overdragen. Bijvoorbeeld wanneer u gegevens aan ons heeft gegeven met uw toestemming of op basis van onze overeenkomst. Overdragen kan aan een andere partij of aan uzelf.
 • Recht van bezwaar: bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens. Als u bijvoorbeeld geen e-mails met aanbiedingen meer van ons wilt ontvangen. In onze e-mails staat een link waarmee u zich kunt afmelden. U mag ook bellen. Geef duidelijk aan waarom u bezwaar maakt zodat wij dit kunnen beoordelen.

Wilt u gebruik maken van een van deze rechten? Stuur dan een e-mail naar leden@delaatste-eer.com
of een brief naar onderstaand adres. Stuur een kopie van uw paspoort of ID-kaart mee. Wilt u uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto alstublieft onleesbaar maken? Wij reageren binnen een maand na ontvangst van uw e-mail of brief.

Postadres De Laatste Eer:
De Laatste Eer
Postbus 25
7890 AA Klazienaveen

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens
Bent u van mening dat uw rechten rondom uw privacy door ons zijn geschonden? Dan heeft u het recht hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG.

Hoe lang bewaart De Laatste Eer gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij deze hebben verzameld of waarvoor wij ze verwerken. Wij zijn vanuit de wet verplicht om sommige gegevens voor een bepaalde periode te bewaren. We gebruiken hiervoor de wettelijke bewaartermijn.
Beveiliging
We nemen de beveiliging van uw gegevens serieus. Daarom hebben wij de nodige beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of inzage door onbevoegden.

Gebruik van cookies

De Laatste Eer maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. In het Cookie beleid leest u alles over het gebruik van cookies door De Laatste Eer.

Google Analytics

We maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze websites gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Deze informatie wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees voor meer informatie het privacy beleid van Google en het specifieke privacy beleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze websites worden gebruikt, om rapporten over onze websites aan ons te kunnen versturen en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als Google wettelijk hiertoe wordt verplicht of deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de informatie uit Google Analytics te gebruiken voor andere Google diensten.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan:

“De Laatste Eer”
Postbus 25
7890 AA Klazienaveen
E-mail: leden@delaatste-eer.com

Klazienaveen 10 februari 2021